Profibus Logo
SLOVAKIA
 
 

Vitajte v regionálnom združení PROFIBUS SK

PROFIBUS je svetovým lídrom na trhu v oblasti priemyselných komunika?ných zberníc (fieldbus). S entuziazmom a nadšením je PROFIBUS vyvíjaný a zdokona?ovaný už ve?a rokov. Profibus SK poskytuje služby spolo?nostiam ktoré sa zaujímajú o PROFIBUS a to ?i už ako koncoví používatelia, správcovia, alebo dodávatelia. Organizácia poskytuje technickú podporu, distribuuje technickú a propaga?nú literatúru a organizuje vzdelávacie akcie.

Profibus SK reprezentuje PROFIBUS v Slovenskej republike a poskytuje tu lokálnu podporu.

 

Združenie PROFIBUS SK má v sú?asnosti 11 miestnych ?lenov. Ak sa rozhodnete sta? ?lenom nášho združenia, získate množstvo výhod v oblasti technologickej podpory i marketingu. Získate napríklad vo?ný prístup ku všetkým normám, alebo sa môžete zú?ast?ova? na medzinárodných ve?trhoch v stánku PROFIBUS.

Featured member

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology STU

812 19 Bratislava
Slovakia

International Newsletter

Subscribe for PROFInews, the official newsletter of PROFIBUS International, to get the latest news about PROFIBUS and PROFINET regularly.
more