Mail
 
HARTING K.K.
Yusen Shin-Yokohama 1 Chome Bldg2F,1-7-9,Shin-Yokohama,Kohoku-ku,Yokohama
222-0033 Kanagawa
Japan
 
Phone: 81-45-476-3456
Fax: 81-45-476-3466
Email: takemasa.nemoto@harting.com
Web: www.HARTING.co.jp