Mail
 
Beijing D&S FieldBus Technology Co., Ltd
Wen Li
No. 1 Jiaochangkou, Deshengmenwai
100120 Beijing
China
 
Phone: 86-10-82285082
Fax: 86-10-82078264
Email: liwen@c-profibus.com.cn
Web: www.c-profibus.com.cn