Mail
 
Shenzhen V&T Technologies Co.,Ltd
Jiang Zhongwen
Manager
Xinfeng B Building, Yang Guang Block,Xili,Nanshan District
518055 Shenzhen
China
 
Phone: 0755-26580810
Fax: 0755-26580821
Email: jiangzw@v-t.net.cn
Web: www.v-t.net.cn