Mail
 
Young Lighting Technology Inc.
Cherie Huang
Senior Administrator
No.2 Ke Bei 5th Rd., Science Park, Chu-Nan 35053, Miao-Li Country, Taiwan, R.O.C
35053 Taiwan
Taiwan
 
Phone: +886-3-7777-000
Fax: \'886-37-778-353
Email: cherie.huang@younglighting.com
Web: www.younglighting.com