Mail
 
Beijing GuoDianZhiShen Control Technology Co.,Ltd
Zhang Zhifeng
System Test
South Shao Town Nanzhong Road No.16
102200 Beijing
China
 
Phone: 010-52615188
Fax: 010-52615190
Email: zhangzhifeng@kh.cgdc.com.cn
Web: www.gdzhishen.com