Mail
 
Shengyang REDTECH Electric Co.Ltd
Liu Su
Manager
No.4-112A-2,Yunfeng North Street
110025 Shengyang
China
 
Phone: 024-64591655
Fax: 024-64691675
Email: liusu@redtech.com
Web: www.redtech.com