Mail
 
Qingdao Moses Automation Control System Co.,Ltd
Wu Xiaofang
Marketing
2nd Floor,Jiye Building,No.143,Zhouzhou Road
266101 Qingdao
China
 
Phone: 0532-88916760-5007
Fax: 0532-88916272
Email: wuxiaofang7@163.com
Web: www.mosesceo.com