Mail
 
SINPOUS Technology Co.,Ltd
Cheng Qijian
R&D
Unit 1002, No.5 Sunshine Garden,Wenzhou, Zhejiang Province,China
325105 Wenzhou
China
 
Phone: 0577-57765585
Fax: 0577-57765582
Email: cqj52@163.com
Web: www.sinpous.com