Mail
 
ANHUI ZHONGHE ELECTRONICS Co.,Ltd
Li Yichun
Sales department
East Yongfu Road, Tianchang, Anhui province
239300 Anhui
China
 
Phone: 0550-7096288
Email: lyc3250356@163.com
Web: www.zhekj.com