Mail
 
ELCO Industry Automation AG
Zhou binggang
No.12, 4th XEDA Branch Road, Xiqing Economic Development Area 300385 Tianjin
Tianjin
China
 
Phone: +86-22-23788282-8216
Fax: +82-22-23889787
Email: binggang.zhou@elco.cn
Web: www.elco-holding.com.cn