Mail
 
Zhonghuan Tig Co. Ltd
Yang Bin
No.1,2nd Hi-tech Development Rd.,Huanyuan Industrial Area(Huan wai)
300384 Tianjin
China
 
Phone: 022-58389540
Fax: 022-58389530
Email: yangbin@tig.com.cn
Web: www.tig.com.cn