Mail
 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr in?. Jerzy Nabielec
Katedra Metrologii
ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Poland
 
Phone: +48 12 617 27 11
Fax: +48 12 633 85 65
Email: jena@agh.edu.pl
Web: www.kmet.agh.edu.pl