Mail
 
AUMA JAPAN CO.,LTD.
596-4 Hutago-cho, Hunabashi-shi
273-0034 Chiba
Japan
 
Phone: +81 47 302 9551
Fax: +81 47 302 9555
Email: auma.jp@oregano.ocn.ne.jp