Mail
 
Uniwersytet Warminsko-Mazurski
ul. Heweliusza 10
10-724 Olsztyn
Poland
 
Phone: +48 602 354 082
Fax: +48 89 524 51 50
Email: smieja@uwm.edu.pl
Web: www.uwm.edu.pl/mechatronika